Proces

Pre

produktion

Preproduktion

Preproduktion er den indledende fase op til selve filmproduktionen. Vi tager hånd om produktionen – fra idé til færdigt resultat og varetager produktionsplanlægning, drejebog og filmmanus.

Du vil have mulighed for at blive inddraget og inkluderet hele vejen igennem processen, så du på ethvert tidspunkt kan gennemskue både hvad der sker og hvad der skal ske.

Jo tidligere vi bliver inkluderet i dine forventninger og overvejelser om at lave en film, jo bedre bliver forløbet og resultatet.

Det eneste du skal på det indledende møde er at være åben omkring dine ønsker, så vi sammen kan komme videre i processen. Ud fra dine overvejelser udarbejder vi en drejebog, som du skal forholde dig kritisk til og kan føre korrektur på.

Drejebogen er en beskrivelse af filmen i grove træk. Den indeholder beskrivelser af historie, handling og scener, og du har 2 korrekturer.

Filmmanus er næste skridt, hvor vi i samarbejde med jer udarbejder en tekst omkring historien og indholdet med beskrivelse af handlingene, evt. replikker eller voice-over.
Manuset markerer det første stadie efter drejebogen fra idé til færdigt resultat i en filmproduktion. Når manuset er godkendt, kendes omfanget af produktionen og planlægningsfasen kan starte. På større produktioner udarbejder vi et storyboard, der viser filmens forløb tegnet i billeder.

Produktionsplan udarbejdes, når ovenstående er på plads. Vi planlægger i samarbejde med jer, hvorledes produktionen skal forløbe. Locations scouting, optagegodkendelser eller studieleje, rekvisitter, casting og booking af skuespillere og statister. Her holds der styr på alle aftaler, logistik og den overordnede produktion.

Pro

duktion

Produktion

Produktion er fasen, hvor vi laver optagelserne ud fra et nøje tilrettelagt manus.

Vi arbejder efter en skudliste og har gjort os grundige overvejelser om, hvilke virkemidler der vil blive brugt under optagelserne: valg af kamera/ optik, droneoptagelse, steadycam, video skinne, lyslægning, lydoptagelse etc.

De fleste produktioner bliver optaget på 1-2 dage, og ud fra produktionsplanen vil det fremgå hvem og hvor meget man kan forvente at være involveret i optagelserne.

Vi bestræber os på at være opdateret på de nyeste teknologier inden for videoproduktion. Vi  arbejder med det sidste nye kameraudstyr på markedet ( Panasonic EVA- 1) og optager i 4K og RAW (10 bit).

Vores fotograf er uddannet dronepilot og flyver Mavic Pro som også optager i 4K.

Post

produktion

Postproduktion

Post-produktionen er fasen, hvor filmen redigeres og efterbehandles ud fra drejebogens elementer. I redigeringen arbejdes der med at få historien/fortællingen til at fungere på bedste vis.

Grafik og Motion graphics animeres og der tages stilling til Colorgrading. Ligeledes findes eksempler på underlægningsmusik, evt. lydeffekter og voiceover.

Som oftest vil der være to gange korrektur inden den endelige levering.

Du vil som kunde have rettighederne til filmen og optagelserne i forbindelse med projektet.